18 de diciembre de 2015

Noves Revistes


 Hem rebut les darreres números de les revistes "Guix d'infantil" i "Guix : elements d'acció educativa" que podeu consultar a la biblioteca.

 

Resolució DOCV 11/18-12-2015

Al DOCV num. 7680  de 17-12-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/17/pdf/2015_10054.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de places dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/17/pdf/2015_10056.pdf


Al DOCV num. 7677  de 14-12-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria del programa per al desenvolupament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat, per al curs acadèmic 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/14/pdf/2015_9872.pdf

10 de diciembre de 2015

Noves revistes

Hem rebut les darreres números de la revista "Cuadernos de pedagogía" que podeu consultar a la biblioteca