28 de noviembre de 2014

Resolucions DOCV 26/28-11-2014

Al DOCV num. 7413  de 28-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa en escoles de música per a afavorir l'èxit escolar a través de l'educació musical durant el curs acadèmic 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/28/pdf/2014_10899.pdf

Al DOCV num. 7411  de 26-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana l'any 2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/26/pdf/2014_10815.pdf


25 de noviembre de 2014

Resolucions DOCV 19/25-11-2014

Al DOCV num. 7410  de 25-11-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, complementària a la Resolució de 14 d'octubre de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza la impartició dels cursos preparatoris de les proves d'accés en el curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/25/pdf/2014_10741.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2014, de la Direcció General Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a les ensenyances de formació professional inicial del sistema educatiu corresponent a determinats cicles de les famílies professionals d'Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica i Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/25/pdf/2014_10793.pdf


Al DOCV num. 7408  de 21-11-2014 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes per als centres d'Educació Especial, les unitats d'Educació Especial en centres ordinaris i els centres d'acció educativa singular (CAES), de titularitat de corporacions locals i privats concertats, per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic en el curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/21/pdf/2014_10694.pdf

Al DOCV num. 7407  de 20-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 87/2014, de 18 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen normes en relació amb les eleccions a òrgans de representació del personal docent no universitari al servici de la Generalitat que se celebraran en 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/20/pdf/2014_10645.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/20/pdf/2014_10406.pdf

18 de noviembre de 2014

Resolució DOCV 12/18-11-2014

Al DOCV num. 7405  de 18-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 79/2014, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/18/pdf/2014_10588.pdf

Al DOCV num. 7404  de 17-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2014, del director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es nomenen els membres de la comissió mixta prevista en l'Orde 20/2011, de 24 d'octubre, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/17/pdf/2014_10439.pdf    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'inicia el procediment de sol·licitud d'incorporació al sistema de carrera professional horitzontal.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/17/pdf/2014_10543.pdf

Al DOCV num. 7403  de 14-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    ORDE 19/2014, de 12 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el procediment electrònic per a l'accés al sistema de carrera professional horitzontal.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/14/pdf/2014_10484.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de novembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/14/pdf/2014_10480.pdf


Al DOCV num. 7402  de 13-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2014, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual s'amplia el termini de presentació de candidatures i documentació dels premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10150.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10235.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10237.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 8 d'octubre de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 16 d'abril de 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10431.pdf


Al DOCV num. 7401  de 12-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del concurs d'ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2014-2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/12/pdf/2014_10322.pdf

11 de noviembre de 2014

Resolucions DOCV 05/11-11-2014

Al DOCV num. 7399  de 10-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    DECRET 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/10/pdf/2014_10253.pdf
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 86/2014, de 5 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix el procediment per a l'assignació de recursos econòmics als centres de titularitat pública, i es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, autoritzats per al desenrotllament del projecte experimental de contracte-programa, subscrit entre els centres i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/10/pdf/2014_10212.pdf

Al DOCV num. 7398  de 07-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre.


http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/07/pdf/2014_10148.pdf


Al DOCV num. 7396  de 05-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ conjunta de 30 d'octubre de 2014, del director general de l'Esport i del director general de la Joventut i de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, per la qual es convoca la campanya d'activitats nàutiques de la Generalitat «A la Mar 2015», la qual inclou el Programa Blau.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/05/pdf/2014_10045.pdf

4 de noviembre de 2014

Noves revistes

Hem rebut el número 77 de la revista "Guix d'infantil" i el número 408 de la revista "Guix : elements d'acció educativa". Que podeu consultar a la biblioteca.


 

Resolucions DOCV 27-10/4-11 de 2014

Al DOCV num. 7395  de 04-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 185/2014, de 31 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen vint currículums corresponents als cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/04/pdf/2014_9990.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i els centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/04/pdf/2014_10010.pdf

Al DOCV num. 7394  de 03-11-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual són convocats els candidats preinscrits que van quedar en llista d'espera o que van resultar exclosos per no aportar la documentació justificativa de mèrits i requisits, en la convocatòria oberta per Resolució de 30 de maig de 2013, de la mateixa direcció general, per a continuar el procediment de reconeixement de competències professionals adquirides per experiència laboral en la família professional de Servicis Socioculturals i a la Comunitat, àrea d'Assistència Social, i en família professional de Sanitat

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/03/pdf/2014_9885.pdf

Al DOCV num. 7392 de 30-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9734.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9738.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d'inspectors al servici de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9754.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2014, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es concedixen els premis de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XV Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/30/pdf/2014_9819.pdf


Al DOCV num. 7391 de 29-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/29/pdf/2014_9806.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'octubre de 2014, del secretari autonòmic d'Educació i Formació, per la qual es convoquen els premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/29/pdf/2014_9818.pdfAl DOCV num. 7389 de 27-10-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat


http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/27/pdf/2014_9729.pdf