18 de diciembre de 2015

Noves Revistes


 Hem rebut les darreres números de les revistes "Guix d'infantil" i "Guix : elements d'acció educativa" que podeu consultar a la biblioteca.

 

Resolució DOCV 11/18-12-2015

Al DOCV num. 7680  de 17-12-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/17/pdf/2015_10054.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de places dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/17/pdf/2015_10056.pdf


Al DOCV num. 7677  de 14-12-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria del programa per al desenvolupament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat, per al curs acadèmic 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/14/pdf/2015_9872.pdf

10 de diciembre de 2015

Noves revistes

Hem rebut les darreres números de la revista "Cuadernos de pedagogía" que podeu consultar a la biblioteca

27 de noviembre de 2015

Resolucions DOCV 25/27-11-2015

Al DOCV num. 7665  de 25-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/25/pdf/2015_9550.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedixen ajudes econòmiques per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/25/pdf/2015_9545.pdf

24 de noviembre de 2015

Noves revistes

Hem rebut les darreres números de les revistes "Articles de didàctica de la llengua i de la literatura" i "Aula de secundaria" que podeu consultar la la biblioteca.


Resolució DOCV 19/24-11-2015

Al DOCV num. 7663  de 23-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la que s'amplia el termini de justificació de la convocatòria del concurs públic d'assignacions i ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/23/pdf/2015_9460.pdf

Al DOCV num. 7662  de 20-11-2015 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es reconeix el dret del personal docent no universitari de la Generalitat a l'abonament de determinada quantia corresponent a la paga extraordinària de 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/20/pdf/2015_9421.pdf

18 de noviembre de 2015

Noves revistes


Hem rebut les darreres números de les revistes "Cuadernos de pedagogía" i "Guix elements d'acció educativa" que podeu consultar la la biblioteca.


 

Resolucións DOCV 13/18-11-2015

Al DOCV num. 7660  de 18-11-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Orde 48/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9258.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d'aquestes a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9263.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Resolució de 15 d'octubre de 2015, corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9313.pdf

Al DOCV num. 7658  de 16-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment de provisió de places en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/16/pdf/2015_9256.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/16/pdf/2015_9257.pdf


Al DOCV num. 7657  de 13-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil, de primer cicle, per al curs escolar 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/13/pdf/2015_9176.pdf

Rebs aquesta informació per haver-ho sol·licitat o  perquè eres un Centre Educatiu de l'àmbit del Cefire de Sagunt. Per donar-te de baixa retorna aquest correu posant BAIXA.

--

12 de noviembre de 2015

Resolucions DOCV 4/12-11-2015

Al DOCV num. 7655  de 11-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/11/pdf/2015_9148.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Primària corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/11/pdf/2015_9149.pdf


DOCV num. 7653  de 09-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/09/pdf/2015_8943.pdf

DOCV num. 7651  de 05-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'autoritza, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d'accés, els centres assenyalats en l'annex d'aquesta resolució.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/05/pdf/2015_8889.pdf

3 de noviembre de 2015

Resolucions DOCV 28/10-03/11-2015

Al DOCV num. 7648  de 02-11-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2015, conjunta de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de gravació i posada a disposició de l'Administració de la programació general anual per als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/02/pdf/2015_8795.pdf

Al DOCV num. 7647  de 30-10-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/30/pdf/2015_8734.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual s'amplia el termini de gravació i posada a disposició de l'Administració de la programació general anual per a les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/30/pdf/2015_8794.pdf

Al DOCV num. 7645  de 28-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 55/2015, de 18 de maig, i per la qual es convoca els aspirants no exempts a la realització de la prova de coneixements dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/28/pdf/2015_8700.pdf

27 de octubre de 2015

Resolució DOCV 21/27-10-2015

Al DOCV num. 7644  de 27-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    ORDRE 17/2015, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/27/pdf/2015_8671.pdf


Al DOCV num. 7642  de 23-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental del contracte programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenvolupament de programes de compensació educativa, l'assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d'ajudes econòmiques als centres privats concertats, per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/23/pdf/2015_8519.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria extraordinària per a autoritzar el projecte experimental del contracte-programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa en què s'inclou el desenvolupament de programes de compensació educativa, per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/23/pdf/2015_8520.pdf

Al DOCV num. 7641  de 22-10-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2015, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual s'amplia i es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2015-2016 en centres públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/22/pdf/2015_8367.pdf


Al DOCV num. 7640  de 21-10-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, convocat per mitjà de l'Ordre 47/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/21/pdf/2015_8494.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés als cossos docents de mestres, professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats a través de les ordres 45/2015 i 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/21/pdf/2015_8495.pdf

19 de octubre de 2015

Resolució DOCV 15/19-10-2015

Al DOCV num. 7638  de 19-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/19/pdf/2015_8395.pdf

Al DOCV num. 7637  de 16-10-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/16/pdf/2015_8243.pdf


Al DOCV num. 7636  de 15-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs de selecció de centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a la gestió autònoma de programes anuals de formació permanent del professorat de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/15/pdf/2015_8309.pdf

14 de octubre de 2015

Noves revistes

Hem rebut les darreres numeros de les revistes "Guix : elements d'acció educativa" i "Cuadernos de pedagogía" que podeu consultar a la biblioteca a l'horari habitual. Si no podeu vindre a la bca a l'horari que té, podeu contactar amb mi a la direcció: bibliosagunt@gmail.com i mirarem d'atendre les vostres necessitats. 

Resolucions DOCV 2/14-10-2015

Al DOCV num. 7635  de 14-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoquen els cursos de promoció dels coneixements de valencià per als empleats públics de l'Administració de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/14/pdf/2015_8293.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 21 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/14/pdf/2015_8250.pdfAl DOCV num. 7628  de 02-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'autoritza la posada en marxa de cursos monogràfics i l'oferta formativa complementària dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, que s'oferiran en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/02/pdf/2015_7992.pdf

1 de octubre de 2015

Noves revistes

Hem rebut les darreres numeros de les revistes "Guix d'Infantil" i "Articles" que podeu consultar a la biblioteca. 

Resolucions DOCV 16-09/01/10-2015

Al DOCV num. 7627  de 01-10-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    ORDRE 11/2015, de 28 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic d'assignacions i ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/01/pdf/2015_7964.pdf
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoquen cursos preparatoris i proves conduents a l'obtenció de la titulació administrativa de Capacitació lingüística per a l'Ensenyament en Valencià adreçada a les persones que hagen participat en el procés selectiu convocat per l'Ordre 45/2015 i l'Ordre 46/2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/01/pdf/2015_7885.pdf

Al DOCV num. 7624  de 28-09-2015 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos docents dels aspirants pendents de dur a terme la fase de pràctiques.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7761.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos mestres, en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 45/2015, de 4 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7755.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de professors d'Ensenyança Secundària i en el cos de professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 46/2015, de 4 de maig, per a l'adquisició de noves especialitats.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7758.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regularitzen els imports dels bons infantils no justificats en el període de gener a juny del curs escolar 2014-2015 corresponents a les ajudes concedides per la Resolució de 30 d'octubre de 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7873.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d'eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/28/pdf/2015_7883.pdf


Al DOCV num. 7623  de 25-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es reconeixen les entitats que acrediten competència en llengües estrangeres i que han superat el procés de reconeixement en els mesos de juny i juliol de 2015, en virtut del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, i d'acord amb la Resolució de 24 de novembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/25/pdf/2015_7819.pdf


Al DOCV num. 7621  de 23-09-2015 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos de mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7667.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7668.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per l'Ordre 48/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7669.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    ORDRE 8/2015, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que modifica l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar i s'aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-16

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7730.pdf

Al DOCV num. 7620  de 22-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XVI Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/22/pdf/2015_7677.pdf

Al DOCV num. 7619  de 21-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de juliol de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Ordre 57/2015, de 21 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/21/pdf/2015_7672.pdf

Al DOCV num. 7617  de 17-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2015, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de contracte programa, subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l'Administració educativa, en els quals s'inclou el desenvolupament de programes de compensació educativa, l'assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/17/pdf/2015_7553.pdf

Al DOCV num. 7616  de 16-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i de Política Educativa, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/16/pdf/2015_7568.pdf

15 de septiembre de 2015

Hem rebut a la biblioteca l'últim número de la revista "Cuadernos de Pedagogía", que podeu consultar. Recordeu que l'horari de biblioteca és dimarts de 11 - 13 hores i divendres de 16 - 18 hores. Per a necessitats fora d'quest horari enviar un e-mail a: bibliosagunt@gmail.com

Resolucions DOCV 9/15-09-2015

Al DOCV num. 7615  de 15-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el Programa Experimental de Coordinació Horària, dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament les ensenyances professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/15/pdf/2015_7541.pdf
Al DOCV num. 7614  de 14-09-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual determina els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/14/pdf/2015_7464.pdfAl DOCV num. 7609  de 09-09-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    DECRET 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'establix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/09/pdf/2015_7393.pdf

8 de septiembre de 2015

Resolucions DOCV 1/8-09-2015

Al DOCV num. 7607  de 03-09-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'establix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/03/pdf/2015_7267.pdf


Al DOCV num. 7606  de 02-09-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2015, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 17 de juny de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar als centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/02/pdf/2015_7268.pdf

14 de julio de 2015

Hem rebut les darreres números de les revistes, "Guix : elements d'acció educativa" i "Guix d'infantil" que podeu consultar a la biblioteca.
 

Resoluciones DOCV 3-14/07/2015

Al DOCV num. 7569  de 13-07-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fa pública la relació del plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/13/pdf/2015_6227.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2015, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova del grau mitjà de coneixements de valencià.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/13/pdf/2015_6209.pdf


Al DOCV num. 7568  de 10-07-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es publica el finançament de les convocatòries dels procediments d'acreditació de competències professionals per l'experiència laboral o vies no formals de formació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/10/pdf/2015_6174.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent als centres de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances esportives de règim especial durant el curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/10/pdf/2015_6361.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, de manera experimental, l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en distintes famílies i àrees professionals, a través de diversos procediments oberts de manera permanent durant un any natural

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/10/pdf/2015_6404.pdf
Al DOCV num. 7567  de 09-07-2015 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de règim especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2015-2016 impartisquen cicles formatius de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/09/pdf/2015_6315.pdf


Al DOCV num. 7566  de 08-07-2015 es recull les següents resolucions:


    Presidència de la Generalitat

    DECRET 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6393.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'admissió i matrícula en cicles formatius de Formació Professional establits a l'empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, d'aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, convocats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6314.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6325.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2015, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual modifica parcialment la Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015/2016 i la Resolució 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015/2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/08/pdf/2015_6385.pdf


Al DOCV num. 7564  de 06-07-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici de 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/06/pdf/2015_6102.pdfAl DOCV num. 7563  de 03-07-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs / per a la temporada 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/03/pdf/2015_6213.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport durant el curs escolar 2014-2015 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/03/pdf/2015_6221.pdf

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/03/pdf/2015_6221.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2015, del director general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es modifica l'annex I, Expedient acadèmic, de l'Orde 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació i es concreten aspectes de l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/03/pdf/2015_6232.pdf

2 de julio de 2015

Resolucions DOCV 24/30-06;1/2-07-2015

Al DOCV num. 7562  de 02-07-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 70/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en determinats centres docents d'Educació Primària, sostinguts amb fons públics i s'aprova la convocatòria per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/02/pdf/2015_6194.pdf


Al DOCV num. 7561  de 01-07-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocat per Orde 46/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/01/pdf/2015_6169.pdf


Al DOCV num. 7560  de 30-06-2015 es recull les següents resolucions:

    Presidència de la Generalitat

    DECRET 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6165.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en matèria d'educació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6065.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 70/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa experimental Club dels Deures a desenrotllar en determinats centres docents d'Educació Primària sostinguts amb fons públics i s'aprova la convocatòria per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6068.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6037.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    Correcció d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6122.pdf    Presidència de la Generalitat

    DECRET 8/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual nomena vicepresidenta, consellers, secretària i portaveu del Consell.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6166.pdf

Al DOCV num. 7556  de 25-06-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 68/2015, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa experimental denominat «Coordinació horària» dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament les ensenyances professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5952.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Orde 45/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5942.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocat per Orde 47/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5943.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5944.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Ensenyança Secundaria, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5945.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 67/2015, de 22 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5950.pdf

Al DOCV num. 7555  de 24-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es reconeixen les entitats que acrediten competència en llengües estrangeres i que han superat el proces de reconeixement en els mesos d'abril i maig de 2015, en virtut del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, i d'acord amb la Resolució de 24 de novembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/24/pdf/2015_5955.pdf

23 de junio de 2015

Resolució DOCV 17/23-06-2015

Al DOCV num. 7553  de 22-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 66/2015, de 18 de juny de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Orde 51/2012, d'1 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la constitució i el funcionament de la borsa per a l'exercici temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/22/pdf/2015_5867.pdf

Al DOCV num. 7552  de 19-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 49/2015, de 14 de maig, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5794.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5843.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i les ensenyances esportives de grau mitjà de Vela al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5738.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de Centres i Personal Docent, per la qual s'aproven instruccions per al curs 2015-2016 en matèria d'organització i funcionament dels centres d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5733.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2015, de les direccions generals d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5734.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles d'Educació Infantil de segon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5735.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/19/pdf/2015_5736.pdf


Al DOCV num. 7551  de 18-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocats per l'Orde 45/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5763.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 46/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5765.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocat per Orde 47/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5767.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomena el tribunal que ha de jutjar el procediment selectiu d'accés a cos d'inspectors d'educació, convocat per Orde 48/2015, de 4 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5768.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per al curs d'ensenyances esportives de grau superior en l'especialitat de Futbol i de grau superior en l'especialitat de Vela en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5740.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5770.pdf


Al DOCV num. 7550  de 17-06-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 64/2015, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i regulen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5737.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedixen els premis al Mèrit en l'Educació als professionals de l'educació no universitària de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5474.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'establixen les condicions per a ser usuari del servici de transport escolar col·lectiu per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5726.pdf

16 de junio de 2015

Resolució DOCV 10/16-06-2015

Al DOCV num. 7549  de 16-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 90/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances, i s'incorpora al catàleg de titulacions l'especialitat Cant Valencià.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/16/pdf/2015_5651.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen, a la Comunitat Valenciana, distints procediments per a l'avaluació i l'acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides per mitjà de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional Servicis Socioculturals i a la Comunitat, qualificació SSC567_3, informador juvenil.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/16/pdf/2015_5644.pdfAl DOCV num. 7548  de 15-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 63/2015, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Orde 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/15/pdf/2015_5640.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/15/pdf/2015_5543.pdf

Al DOCV num. 7546  de 12-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de Formació Professional convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5584.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària, convocat per Orde 47/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5585.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Orde 45/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5586.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5587.pdf


Al DOCV num. 7545  de 11-06-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/11/pdf/2015_5513.pdf

Al DOCV num. 7544  de 10-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

http://www.gva.es/downloads/publicados/2015_5410.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2015, conjunta de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es regula l'accés a l'oferta de formació permanent del professorat i l'assignació de crèdits per la participació en les esmentades activitats al personal docent dels centres de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/10/pdf/2015_5330.pdf

9 de junio de 2015

Resolucions DOCV 4/9-06-2015

Al DOCV num. 7541  de 05-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de maig 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5237.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5238.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinació provisional per al curs 2015-2016 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de suprimit o desplaçat

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5239.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca els aspirants no exempts a la realització de la prova d'espanyol per a estrangers i es nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia d'espanyol per a estrangers, en el marc dels procediments selectius a cossos docents convocats per l'Orde 45/2015, de 26 d'abril, i per l'Orde 46/2015, de 26 d'abril.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/05/pdf/2015_5279.pdf

3 de junio de 2015

Resolucions DOCV 27-05/3-06-2015


Al DOCV num. 7539  de 03-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 60/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Energias Renovables

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/03/pdf/2015_5081.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 62/2015, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres específics d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/03/pdf/2015_5226.pdf


Al DOCV num. 7538  de 02-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 58/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Artista Faller i Construcció d'Escenografies.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_5053.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 59/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Fusteria i Moble

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_5062.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 61/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Disseny i Moblament.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_5082.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen a la Comunitat Valenciana diverses convocatòries específiques per a l'avaluació i acreditació de la competència professional adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació en distintes famílies professionals, a proposta de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana (CIERVAL)

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_4774.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, de manera experimental l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en distintes famílies i àrees professionals, a través de diversos procediments oberts de manera permanent durant un any natural.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/02/pdf/2015_4772.pdf


Al DOCV num. 7537  de 01-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de les ensenyances esportives de règim especial corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/01/pdf/2015_5051.pdf

Al DOCV num. 7536  de 29-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen les entitats i els ens locals que impartixen programes formatius de qualificació professional bàsica als corresponent instituts d'Educació Secundària o centres integrats de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/29/pdf/2015_5035.pdf


Al DOCV num. 7535  de 28-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Orde 45/2015, de 4 de maig.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_4998.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_4999.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu d'accés a cos docent de subgrup superior per al cos de professors d'Ensenyança Secundària.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_5000.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos per a participar en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/28/pdf/2015_5001.pdf

Al DOCV num. 7536  de 27-06-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 57/2015, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/27/pdf/2015_4798.pdf

26 de mayo de 2015

Resolucions DOCV 20/26-05-2015

Al DOCV num. 7533  de 26-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres convocat per Resolució de 16 d'octubre 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/26/pdf/2015_4779.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica la Resolució de 31 de març de 2015 i es publica novament el catàleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/26/pdf/2015_4796.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/26/pdf/2015_4799.pdf

Al DOCV num. 7531  de 22-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 53/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Vídeo Discjòquei i So

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4622.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 54/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Construcció.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4623.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4752.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 maig de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es reconeix d'interés formatiu i pedagògic l'activitat realitzada pels tutors dels auxiliars de conversa durant el curs 2014-15

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/22/pdf/2015_4537.pdf

19 de mayo de 2015

Noves revistes

Hem rebut les darreres números de les revistes, "Cuadernos de Pedagogía" i "Guix d'infantil" que podeu consultar a la biblioteca.
 

Resolució DOCV 13/19-05-2015

Al DOCV num. 7528  de 19-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 52/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte programa subscrit entre estos centres i l'Administració educativa en què s'inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa, així com per a l'assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d'ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats, per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/19/pdf/2015_4611.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 51/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de la participació, associació i formació de mares i pares de l'alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares de l'alumnat de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/19/pdf/2015_4608.pdf

Al DOCV num. 7526  de 15-05-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 49/2015, de 14 de maig , de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l'Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'admissió, l'accés i la matrícula, així com els aspectes d'ordenació general, per a l'alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4473.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyances artístiques professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/15/pdf/2015_4435.pdf