28 de abril de 2015

Resolucions DOCV 22/28-04-2015

Al DOCV num. 7513  de 27-04-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es publica el llistat definitiu de centres educatius que en el curs 2015-16 podran rebre un auxiliar de conversa en llengua estrangera

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/27/pdf/2015_3615.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/27/pdf/2015_3682.pdf

21 de abril de 2015

Resolucions DOCV 15/21-04-2015

Al DOCV num. 7507  de 17-04-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 43/2015, de 9 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/17/pdf/2015_3267.pdf

Al DOCV num. 7506  de 16-04-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Resolució de 9 de desembre de 2014, corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/16/pdf/2015_3217.pdf

14 de abril de 2015

Noves revistes

Hem rebut les darreres números de les revistes "Guix : elements d'acció educativa"que podeu consultar a la biblioteca


Resolucions DOCV 25/03-14/04-2015

Al DOCV num. 7504  de 14-04-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2015-2016 i es dicten instruccions per a realitzar-les.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/14/pdf/2015_3115.pdf
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 30 de març de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2015-2016 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/14/pdf/2015_3116.pdf


Al DOCV num. 7503  de 13-04-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de juliol de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i els conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalitat, per al curs acadèmic 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/13/pdf/2015_3260.pdf

Al DOCV num. 7502  de 10-04-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 40/2015, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Manteniment Electrònic

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/10/pdf/2015_3003.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 41/2015, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Transport Marítim i Pesca d'Altura

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/10/pdf/2015_3006.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 42/2015, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/10/pdf/2015_3007.pdf

Al DOCV num. 7500  de 08-04-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 33/2015, de 26 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Pròtesis Dentals

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/08/pdf/2015_2790.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 35/2015, de 30 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Instal·lació i Moblament

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/08/pdf/2015_2929.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 36/2015, de 30 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Comerç Internacional

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/08/pdf/2015_2933.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 37/2015, de 30 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Projectes d'Obra Civil.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/08/pdf/2015_2936.pdf

Al DOCV num. 7499  de 07-04-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 39/2015, de 31 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix, per a la Comunitat Valenciana, el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Transport i Logística.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/07/pdf/2015_2992.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 31 de març de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalita

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/07/pdf/2015_2987.pdf

Al DOCV num. 7497  de 01-04-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2015-2016, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/01/pdf/2015_2883.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 25 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2015-2016, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/01/pdf/2015_2884.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de març de 2015, de la Direcció General Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional, convocats per Resolució de 2 de febrer de 2015 corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/01/pdf/2015_2888.pdf

Al DOCV num. 7493  de 26-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 32/2015, de 13 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/26/pdf/2015_2459.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 de març de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regularitzen els imports dels bons infantils no justificats del període de setembre a desembre del curs escolar 2014-2015 concedits per Resolució de 30 d'octubre de 2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/26/pdf/2015_2640.pdf

Al DOCV num. 7492  de 25-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 28/2015, de 12 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Preimpressió Digital

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/25/pdf/2015_2368.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 29/2015, de 13 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Producció d'Audiovisuals i Espectacles.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/25/pdf/2015_2436.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 30/2015, de 13 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/25/pdf/2015_2438.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 31/2015, de 13 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/25/pdf/2015_2446.pdf