10 de febrero de 2015

Noves revistes

Hem rebut les darreres números de les revistes Guix i Cuadernos, que podeu consultar a la biblioteca

 

Resolució DOCV 4/10-02-2015

Al DOCV num. 7460  de 06-02-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/06/pdf/2015_962.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2015, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'autoritza la renovació de les entitats vinculades al Centre Específic d'Educació a Distància

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/06/pdf/2015_899.pdf


Al DOCV num. 7459  de 05-02-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/05/pdf/2015_898.pdf

Al DOCV num. 7458  de 04-02-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar les ensenyances esportives de cicle inicial i cicle final de grau mitjà de Futbol i Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/04/pdf/2015_827.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per als cursos intensius d'ensenyances esportives de grau superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste durant el curs acadèmic 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/04/pdf/2015_830.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de gener de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de díhuit anys d'edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/04/pdf/2015_897.pdf

3 de febrero de 2015

Novetats bibliogràfiquesAcí teniu les darreres adquisicions de la biblioteca que podeu consultar i endur-se en prèstec:


-APRENSEÑAR. Evidencias e implicaciones educativas de aprender enseñando. Narcea. 2014.


-COMPARAR. Una nueva lectura de la realidad plural. Narcea. 2014.

-FORTALECER LA PROFESIÓN DOCENTE. Un desafío crucial. Narcea. 2014.

-MEDIACIÓN: HABILIDADES Y ESTRATEGIAS. Guía práctica. Narcea. 2013.

-NEUROCIENCIA EDUCATIVA. Mente, cerebro y educación. Narcea. 2014.

-RADA, SUSINOS; EL FRACASO ESCOLAR Y LA MEJORA DE LA ESCUELA. SINTESIS. 2014.

-RIVAS FLORES, JOSÉ IGNACIO; PROFESORADO, ESCUELA Y DIVERSIDAD. ALJIBE. 2014.

-LÓPEZ CALZADO, MARÍA JOSÉ; CON INGLÉS APRENDE LENGUA Y MATEMÁTICAS TAMBIÉN. ALJIBE. 2014. (2 V.)

-LÓPEZ HERRERÍAS, JOSÉ ÁNGEL; Enseñar y aprender competencias. ALJIBE. 2014.

-COMELLAS, MARÍA JESÚS; EDUCAR NO ES TAN DIFÍCIL. EUMO.

-COMELLAS, MARÍA JESÚS; ESCOLA DE PARES. EUMO.

-COMELLAS, MARÍA JESÚS; CARTA A UNA MESTRA. EUMO.

-RODRÍGUEZ CORTÉS, FELIPE; EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS CON APLICACIONES WEB 2.0. LA MURALLA.

Resolució DOCV 28-01/03-02-2015

Al DOCV num. 7457  de 3-02-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/03/pdf/2015_628.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/03/pdf/2015_819.pdf

Al DOCV num. 7456  de 2-02-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/02/pdf/2015_621.pdf

Al DOCV num. 7454  de30-01-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 3/2015, de 28 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es modifica el procediment establit i l'annex I de l'Orde 7/2013 per la qual s'establix el procediment a seguir pels centres docents de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar l'accés al règim de convenis o concerts educatius, la seua renovació, pròrroga o modificació i s'aproven els models de documents administratius en què s'han de formalitzar els esmentats convenis o concerts.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/30/pdf/2015_752.pdf    Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

    RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2015, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i la Generalitat pel qual s'articula el finançament per part del Ministeri i el cofinançament per part del Fons Social Europeu de la implantació de la Formació Professional Bàsica i de l'anticipació de l'elecció i nous itineraris en els cursos de 3r i 4t de l'Educació Secundària Obligatòria, introduïdes per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/30/pdf/2015_737.pdf