28 de junio de 2013

Resolucions DOCV 26-27-28/06/2013

Al DOCV num.  7056 de 28-06-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 24 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual nomena un nou membre dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6831.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportCORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6828.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportCORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6829.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 68/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6804.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedixen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística i traducció

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6773.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIO de 26 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial i de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, per la qual s'establix el procediment i el calendari d'inventari i certificació de les aplicacions i l'equipament informàtics existents en els centres educatius dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6845.pdf

    DOCV 27-06-2013 N. 7055


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 67/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació i l'habilitació de llocs de treball d'àmbit per a ser proveïts per funcionaris docents en centres públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6798.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalita

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6789.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 66/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6792.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 49/2013, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, programació musical estable anual dels ajuntaments i projectes de producció musical durant els mesos de gener a setembre de 2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6793.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2013-2014, establit per la Resolució de 12 d'abril de 2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6796.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2013-2014, establit per la Resolució de 12 d'abril de 2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6795.pdf

DOCV 26-06-2013 N. 7054

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, convocades per l'Orde 20/2012, de 21 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/26/pdf/2013_6728.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/26/pdf/2013_6219.pdf

25 de junio de 2013

Revistes Escuela i Guix

Ha arribat a la nostra biblioteca el número de 20 de juny de la revista "Escuela". Fent clic a  l'enllaç tindreu l'index.

http://www.periodicoescuela.es/infoescuela/numero.cfm?action=SUMARIO

També ha arribat el número 395 de la revista "Guix". Fent clic a  l'enllaç tindreu l'index.

http://guix.grao.com/revistas/guix/395-la-lectura-a-diferents-paisos-de-la-ue


 Podeu consultar l'article que desitgeu a la nostra seu.

Resolucions DOCV 21-24 i 25-06-2013

Al DOCV num. 7053  de 25-06-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6629.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 64/2013, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desenrotlla i s'inclou l'horari del currículum, i es determina la prova d'accés de les especialitats d'Acordió, Instruments de corda polsada del Renaixement i Barroc, Instruments de plectre i Viola de gamba, establides en el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6657.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 2 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establixen criteris per a l'aplicació de la Resolució de 12 de febrer de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de convocatòria del procés per a la constitució a consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2013 per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6214.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 10 juny de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determinen el calendari i el procediment per a l'admissió i la matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6637.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6678.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es constituïx la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres, i s'establix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en l'àmbit territorial de la Comunitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6647.pdf


DOCV 24-06-2013 N. 7052onselleria d'Educació, Cultura i Esport

DECRET 80/2013, de 21 de juny, del Consell, de modificació del Decret 48/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'any 2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6620.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per al curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6636.pdf

    DOCV 21-06-2013 N.7051

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6484.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6485.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 63/2013, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6552.pdf

20 de junio de 2013

Resolució DOCV 20-06-2013

Al DOCV num. 7050  de 20-06-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 62/2013, de 14 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/20/pdf/2013_6521.pdf

18 de junio de 2013

Resolucions DOCV 17/18-06-2013

Al DOCV num. 7048  de 18-06-2013 es recull les següents resolucions:
Conselleria d'Educació, Cultura i EsportDECRET 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6399.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 14 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocats per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6262.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 14 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6263.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 61/2013, de 14 de juny, per la qual es modifica l'Orde 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6404.pdf
Conselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 60/2013, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de les ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, i es convoquen els corresponents per a l'alumnat que ha finalitzat els estudis en el curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6405.pdf


Al DOCV num. 7047  de 17-06-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 10 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca un programa experimental per al foment de l'ús de llibres de text en dispositius electrònics denominats tauletes tàctils, en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant els cursos escolars 2013-2014 i 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/17/pdf/2013_6268.pdf

14 de junio de 2013

Resolució DOCV

Al DOCV num. 7045  de 13-06-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 31 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/13/pdf/2013_6161.pdfAl DOCV num. 7046  de 14-06-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 31 de maig de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual es resol, pel sistema de lliure designació, la provisió de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional que depenen d'esta direcció territorial.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/14/pdf/2013_6192.pdf

11 de junio de 2013

Resolucions DOCV 11-06-2013

Al DOCV num. 7043  de 11-06-2013 es recull les següents resolucions:
Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 5 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions de desenrotllament de la Resolució de 7 de novembre de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació


http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/11/pdf/2013_6057.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 57/2013, de 6 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/11/pdf/2013_6035.pdf

7 de junio de 2013

Ha arribat a la nostra biblioteca el número 3987 de 6 de juny de la revista "Escuela" i també el número 435 de juny de la revista "Cuadernos de pedagogía". Podeu consultar l'article que desitgeu a la nostra seu.

Resolucions DOCV

Al DOCV num. 7041  de 07-06-2013 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/07/pdf/2013_5936.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/07/pdf/2013_5937.pdf


Al DOCV num. 7040  de 06-06-2013 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, d'addició de l'annex I A a la Resolució de 26 de març de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/06/pdf/2013_5913.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, a proposta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, de Mercadona, SA, i el seu Comité d'Empresa, l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de la família professional d'Instal·lació i Manteniment.


http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/06/pdf/2013_5878.pdf


Al DOCV num. 7039  de 05-06-2013 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en diferents famílies i àrees professionals

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/05/pdf/2013_5882.pdf


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix la forma de calcular la nota mitjana dels alumnes que han accedit amb el títol de Tècnic de Formació Professional per a cursar el Batxillerat sense modalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/05/pdf/2013_5853.pdf

4 de junio de 2013

Novetats revistes

Ha arribat a la nostra biblioteca l’últim número de la revista "Escuela". Fent clic a  l'enllaç tindreu l'index. Podeu consultar l'article que desitgeu a la nostra seu.http://www.periodicoescuela.es/infoescuela/numero.cfm?action=SUMARIO

Novetats

NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES
*Laura Alonso; El docente de educación virtual. Ed. Narcea. ISBN

978-84-277-1748-0.

*Louisa Leaman. Los profesores perfectos existen. Ed. Narcea. ISBN

978-84-277-1823-4.

*Antoni Badia. Estrategias y competencias de aprendizaje en

educación. 2012. Ed. Síntesis. ISBN 978-84-99589299.

*Mª Victoria Trianes; Afrontamiento en la infancia. 2012. Ed. Aljibe.

ISBN 978-84-9700-729-0.

*José Antonio Marina; Carpeta de la educación del talento. Ed. Ariel.

ISBN 978-84-344-1326-9.

*Roca Cobo, Enrique; La evaluación diagnóstica de las competenciasbásicas. Ed. Síntesis

*Pantoja Vallejo, Antonio; La acción tutorial en la escuela. Ed. Síntesis

*Cerda Toledo, Maribel de la; Por una pedagogía de ayuda entre

iguales : reflexiones y prácticas. Ed. Graó

*Amorós, Elisabet; 44 experiències (0-3). Ed. Graó.DOCV 4-06-2013

Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 30 de maig de 2013, de la Direcció General Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per la Resolució de 5 d'abril de 2013, corresponents al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/04/pdf/2013_5835.pdf