25 de junio de 2013

Resolucions DOCV 21-24 i 25-06-2013

Al DOCV num. 7053  de 25-06-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre el servici complementari de transport dels centres públics de titularitat de la Generalitat per al curs 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6629.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 64/2013, de 21 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desenrotlla i s'inclou l'horari del currículum, i es determina la prova d'accés de les especialitats d'Acordió, Instruments de corda polsada del Renaixement i Barroc, Instruments de plectre i Viola de gamba, establides en el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l'accés a estes ensenyances

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6657.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 2 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establixen criteris per a l'aplicació de la Resolució de 12 de febrer de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de convocatòria del procés per a la constitució a consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2013 per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6214.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 10 juny de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determinen el calendari i el procediment per a l'admissió i la matriculació per a cursar les ensenyances esportives de grau mitjà de Futbol i de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6637.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6678.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es constituïx la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres, i s'establix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en l'àmbit territorial de la Comunitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/25/pdf/2013_6647.pdf


DOCV 24-06-2013 N. 7052onselleria d'Educació, Cultura i Esport

DECRET 80/2013, de 21 de juny, del Consell, de modificació del Decret 48/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'any 2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6620.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per al curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6636.pdf

    DOCV 21-06-2013 N.7051

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6484.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics d'Ensenyança Secundària i de professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics de Música i Arts Escèniques i de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, per al curs 2013-2014.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6485.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 63/2013, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de mares i pares d'alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/21/pdf/2013_6552.pdf

No hay comentarios: