28 de junio de 2013

Resolucions DOCV 26-27-28/06/2013

Al DOCV num.  7056 de 28-06-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 24 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual nomena un nou membre dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6831.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportCORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6828.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportCORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6829.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 68/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6804.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedixen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística i traducció

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6773.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIO de 26 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial i de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, per la qual s'establix el procediment i el calendari d'inventari i certificació de les aplicacions i l'equipament informàtics existents en els centres educatius dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/28/pdf/2013_6845.pdf

    DOCV 27-06-2013 N. 7055


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 67/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació i l'habilitació de llocs de treball d'àmbit per a ser proveïts per funcionaris docents en centres públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6798.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalita

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6789.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 66/2013, de 25 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6792.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 49/2013, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a l'organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, programació musical estable anual dels ajuntaments i projectes de producció musical durant els mesos de gener a setembre de 2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6793.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2013-2014, establit per la Resolució de 12 d'abril de 2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6796.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de Qualificació Professional Inicial per al curs 2013-2014, establit per la Resolució de 12 d'abril de 2013

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/27/pdf/2013_6795.pdf

DOCV 26-06-2013 N. 7054

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, convocades per l'Orde 20/2012, de 21 de maig

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/26/pdf/2013_6728.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions sobre l'expedició de les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/26/pdf/2013_6219.pdf

No hay comentarios: