15 de septiembre de 2015

Hem rebut a la biblioteca l'últim número de la revista "Cuadernos de Pedagogía", que podeu consultar. Recordeu que l'horari de biblioteca és dimarts de 11 - 13 hores i divendres de 16 - 18 hores. Per a necessitats fora d'quest horari enviar un e-mail a: bibliosagunt@gmail.com

Resolucions DOCV 9/15-09-2015

Al DOCV num. 7615  de 15-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el Programa Experimental de Coordinació Horària, dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament les ensenyances professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/15/pdf/2015_7541.pdf
Al DOCV num. 7614  de 14-09-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual determina els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/14/pdf/2015_7464.pdfAl DOCV num. 7609  de 09-09-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    DECRET 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'establix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/09/pdf/2015_7393.pdf

8 de septiembre de 2015

Resolucions DOCV 1/8-09-2015

Al DOCV num. 7607  de 03-09-2015 es recull les següents resolucions:
    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'establix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/03/pdf/2015_7267.pdf


Al DOCV num. 7606  de 02-09-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2015, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 17 de juny de 2015, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar als centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/02/pdf/2015_7268.pdf