15 de septiembre de 2015

Resolucions DOCV 9/15-09-2015

Al DOCV num. 7615  de 15-09-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el Programa Experimental de Coordinació Horària, dirigit a l'alumnat que cursa simultàniament les ensenyances professionals de Música i/o Dansa i l'Educació Secundària per al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/15/pdf/2015_7541.pdf
Al DOCV num. 7614  de 14-09-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 d'agost de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual determina els centres docents reconeguts com a centres de pràctiques, i els tutors i coordinadors amb alumnat assignat, corresponents al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/14/pdf/2015_7464.pdfAl DOCV num. 7609  de 09-09-2015 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    DECRET 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'establix el currículum i es desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/09/pdf/2015_7393.pdf

No hay comentarios: