24 de enero de 2014

Resolucions DOCV 23-01-2014

Al DOCV num. 7198  de 23-01-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 4/2014, de 17 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es desplega el marc per a la configuració de la mesa de directores i directors dels centres educatius de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/23/pdf/2014_516.pdf

21 de enero de 2014

Resolucions DOCV 17/20-01-2014

Al DOCV num.  7195 de 20-01-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/20/pdf/2014_300.pdf

Al DOCV num.  7194 de 17-01-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/17/pdf/2014_331.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per la Resolució de 30 d'octubre de 2013 (DOCV 7144, 04.11.2013), per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/17/pdf/2014_309.pdf

16 de enero de 2014

Resolucions DOCV 15-01-2014

Al DOCV num. 7192  de 15-01-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/15/pdf/2014_209.pdf

14 de enero de 2014

Resolucions DOCV 13-01.2014

Al DOCV num. 7190  de 13-01-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/13/pdf/2013_12490.pdf

10 de enero de 2014

Resolució DOCV 9-1-2014

Al DOCV num. 7188  de 09-01-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores en la formació del professorat, per al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/09/pdf/2013_12163.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics i privats concertats als quals en el curs 2014-2015 s'assignaran auxiliars de conversa en llengües estrangeres

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/09/pdf/2013_12488.pdf

7 de enero de 2014

Resolucions DOCV 24/27-12-2013

Al DOCV num. 7181   de 27-12-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es publica la part dispositiva de la sentència número 137/2013, de 22 de març, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual s'anul·la l'article 3.5 de l'Orde 19/2011, de 5 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/27/pdf/2013_12238.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'aprova la realització de l'avaluació de diagnòstic en els nivells d'ensenyança obligatòria, durant el curs 2013-2014, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, es nomena els membres de la Comissió de Seguiment i Control i es donen instruccions per a l'elaboració de la prova.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/27/pdf/2013_12290.pdf

Al DOCV num. 7179 de 24-12-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalita

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/24/pdf/2013_11975.pdf