28 de octubre de 2011

Resolucions DOCV 28-10-2011

Al DOCV num. 6640  de 28-10-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual aprova l'expedient del procés selectiu d'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de noves especialitats, convocats per la Resolució de 27 d'abril de 2010

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/28/pdf/2011_10837.pdf

27 de octubre de 2011

Resolucions DOCV 26-10-2011

Al DOCV num.  6638 de 26-10-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa d'aprofundiment de coneixements en centres educatius de la Comunitat Valenciana II Trobada de Jóvens per a Aprendre a Emprendre, per a la millora de l'ocupabilitat i el talent empresarial de l'alumnat de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/26/pdf/2011_10836.pdf

21 de octubre de 2011

Resolucions DOCV 21-10-2011

Al DOCV num. 6635  de 21-10-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritzen els projectes dels centres incorporats al Programa experimental d'orientació professional en IES, per a alumnat que finalitza l'educació bàsica durant el curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/21/pdf/2011_10667.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària de San Antonio de Benagéber

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/21/pdf/2011_10578.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de setembre de 2011, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/21/pdf/2011_10665.pdf

18 de octubre de 2011

Resolucions DOCV

Al DOCV num. 6632  de 18-10-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2011, de la Direcció de Formació i Qualificació Professional, per la que s'adjudiquen noves ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2011-2012, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde 17/2011, de la Conselleria d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/18/pdf/2011_10436.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d'assignació de recursos per al desenrotllament de programes de compensació educativa en centres públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, així com el programa PAE, per al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/18/pdf/2011_10496.pdf

17 de octubre de 2011

Disposicions DOCV 17-10-2011

Al DOCV num. 6631  de 17-10-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/17/pdf/2011_10423.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Resolució de 21 de juny de 2010

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/17/pdf/2011_10424.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés i accés als cossos docents de Mestres, professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per les resolucions de 10 de març de 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/17/pdf/2011_10425.pdf


13 de octubre de 2011

Resolucions DOCV

Al DOCV num. 6629  de 13-10-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació


RESOLUCIÓ de 13 de setembre del 2011, de la Conselleria de Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza la posada en marxa de cursos monogràfics i oferta formativa complementària de les ensenyances d'idiomes de règim especial que s'impartixen en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2011/2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/13/pdf/2011_10183.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, de 12 de setembre del 2011, per la qual es posa en funcionament l'aulari d'Almiserà, per desglossament de l'aulari de Llocnou de Sant Jeroni, i es modifica la composició del col·legi rural agrupat Riu Vernissa

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/13/pdf/2011_10186.pdf
 

5 de octubre de 2011

Resolucions DOCV 30-09-2011

Al DOCV num. 6620  de 30-09-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova el Pla General d'Actuació Anual (PGAA) de la Inspecció d'Educació per al curs 2011-2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/30/pdf/2011_9855.pdf

Resolucions DOCV 05-10-2011

Al DOCV num. 6623  de 05-10-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació


RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual es resol la convocatòria del programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/05/pdf/2011_10056.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2011, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/05/pdf/2011_9868.pdf