17 de octubre de 2011

Disposicions DOCV 17-10-2011

Al DOCV num. 6631  de 17-10-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/17/pdf/2011_10423.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Resolució de 21 de juny de 2010

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/17/pdf/2011_10424.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés i accés als cossos docents de Mestres, professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per les resolucions de 10 de març de 2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/17/pdf/2011_10425.pdf


No hay comentarios: