28 de enero de 2016

Noves revistes

Hem rebut l'últim número de la revista "Guix : elements d'acció educativa" que podeu consultar a la bca.
Resolucions DOCV 20/28-01-2016

Al DOCV num. 7701  de 20-01-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2016, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la prova per a persones majors de vint anys per a l'obtenció directa del títol de Batxiller, a la Comunitat Valenciana, corresponent al curs 2015-2016.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/20/pdf/2016_288.pdf


Al DOCV num. 7705  de 26-01-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2016, de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/26/pdf/2016_344.pdf    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2016-17.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/26/pdf/2016_411.pdf

19 de enero de 2016

Resolucions DOCV 12/19-01-2016

Al DOCV num. 7696  de 13-01-2016 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d'assignacions i ajudes econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa sobre el desenvolupament del currículum durant el curs acadèmic 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/13/pdf/2015_10260.pdf


Al DOCV num. 7698  de 15-01-2016 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2016, del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per Resolució de 4 de novembre de 2015, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/15/pdf/2016_162.pdf