24 de marzo de 2015

Noves revistes

Hem rebut les darreres números de les revistes "Guix d'infantil " i "Aula de secundaria" que podeu consultar a la biblioteca

 

Resolucions DOCV 11-03/24-03-2015

Al DOCV num. 7491  de 24-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de març de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/24/pdf/2015_2297.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/24/pdf/2015_2574.pdf


Al DOCV num. 7489  de 20-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de març de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es convoquen ajudes a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre, per al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/20/pdf/2015_2012.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de març de 2015, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016 en l'àmbit competencial de la província d'Alacant.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/20/pdf/2015_2422.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de març de 2015, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016 en l'àmbit competencial de la província de Castelló.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/20/pdf/2015_2423.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de març de 2015, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016 en l'àmbit competencial de la província de València

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/20/pdf/2015_2425.pdf


Al DOCV num. 7488  de 18-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/18/pdf/2015_2278.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/18/pdf/2015_2287.pdf

10 de marzo de 2015

Noves revistes


Hem rebut les darreres números de les revistes Cuadernos, que podeu consultar a la biblioteca

Resolució DOCV 4/10-03-2015

Al DOCV num. 7482  de 10-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 12/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2098.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 13/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració i Finances.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2099.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 14/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Gestió Forestal i del Medi Natur

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2100.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 15/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Automatització i Robòtica Industrial

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2101.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 16/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Manteniment Electromecànic

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2102.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 17/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en So per a Audiovisuals i Espectacles

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2103.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 18/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2107.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 19/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Estètica Integral i Benestar

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2109.pdf


Al DOCV num. 7480  de 06-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/06/pdf/2015_1931.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres que impartixen ensenyances d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/06/pdf/2015_1988.pdf


Al DOCV num. 7478  de 04-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica no finançats amb fons públics

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/04/pdf/2015_1860.pdf

3 de marzo de 2015

Resolucions DOCV 25-02/03-03- 2015

Al DOCV num.  7477 de 03-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2015-2016

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/03/pdf/2015_1735.pdf

Al DOCV num.  7476 de 02-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es convoquen ajudes a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els XXXIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana per al curs / per a la temporada 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/02/pdf/2015_1777.pdf