24 de marzo de 2015

Resolucions DOCV 11-03/24-03-2015

Al DOCV num. 7491  de 24-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 9 de març de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/24/pdf/2015_2297.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/24/pdf/2015_2574.pdf


Al DOCV num. 7489  de 20-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de març de 2015, del director general de l'Esport, per la qual es convoquen ajudes a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre, per al curs 2014-2015.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/20/pdf/2015_2012.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de març de 2015, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016 en l'àmbit competencial de la província d'Alacant.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/20/pdf/2015_2422.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de març de 2015, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016 en l'àmbit competencial de la província de Castelló.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/20/pdf/2015_2423.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ d'11 de març de 2015, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016 en l'àmbit competencial de la província de València

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/20/pdf/2015_2425.pdf


Al DOCV num. 7488  de 18-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/18/pdf/2015_2278.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/18/pdf/2015_2287.pdf

No hay comentarios: