29 de abril de 2014

Resolucions DOCV 17/29-04-2014

Al DOCV num. 7257  de 17-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 14 de febrer de 2014, que modifica el catàleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalita

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/17/pdf/2014_3528.pdf

Al DOCV num. 7260  de 24-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/24/pdf/2014_3543.pdf


Al DOCV num. 7261  de 25-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

    RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2014, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les Corts, per la qual es disposa la publicació de l'addenda per la qual es prorroga el conveni de col·laboració subscrit el 16 de desembre de 2011 entre el Ministeri d'Educació i la Generalitat per al finançament de places públiques del primer cicle d'Educació Infantil en el marc del Pla Educa3 l'any 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/25/pdf/2014_3723.pdf

Al DOCV num. 7263  de 29-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 25/2014, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per mitjà de la qual es publica la línia pressupostària per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, convocats per l'Orde 56/2013, de 6 de juny de 2013, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV 7042, 10.06.2013)

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/29/pdf/2014_3649.pdf

16 de abril de 2014

Resolucions DOCV 9/15-04-2014

Al DOCV num. 7251  de 09-04-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen els funcionaris docents del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques vinculats a les ensenyances superiors de Música i Dansa a les noves especialitats creades pel Reial Decret 427/2013

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/09/pdf/2014_3028.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/09/pdf/2014_3040.pdf

Al DOCV num. 7252  de 10-04-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2014-2015 aplicaran l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/10/pdf/2014_3125.pdf

Al DOCV num. 7253  de 11-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2014-2015, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/11/pdf/2014_3196.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2014-2015, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalita

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/11/pdf/2014_3198.pdf

Al DOCV num. 7255  de 15-04-2014 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regularitzen els imports dels bons infantils no justificats del període de setembre a desembre del curs escolar 2013-2014 concedits per Resolució de 17 d'octubre de 2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/15/pdf/2014_3230.pdf

8 de abril de 2014

Resolucions DOCV 02/04-04-2014

Al DOCV num.  7246  de 02-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de març de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual se substituïxen membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/02/pdf/2014_2726.pdf

Al DOCV num.  7247  de 03-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 19/2014, de 26 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport durant el curs escolar 2013-2014 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre, i s'aproven les bases per les quals es regiran

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/03/pdf/2014_2769.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en relació amb l'escolarització de l'alumnat els pares dels quals no conviuen per motius de separació, divorci o situació anàloga.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/03/pdf/2014_2838.pdf

Al DOCV num.  7248  de 04-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2014-2015 en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/04/pdf/2014_2955.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2014-2015, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/04/pdf/2014_2956.pdf

1 de abril de 2014

Resolucions DOCV 27-03 i 01-03-2014

Al DOCV num. 7245  de 01-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 de març de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es publica el llistat definitiu de centres educatius que en el curs 2014-15 podran rebre un auxiliar de conversa en llengua estrangera

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/01/pdf/2014_2678.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de març de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2013-2014 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana i els centres que han quedat exclosos.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/01/pdf/2014_2732.pdf

Al DOCV num. 7242  de 27-03-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/27/pdf/2014_2614.pdf