16 de abril de 2014

Resolucions DOCV 9/15-04-2014

Al DOCV num. 7251  de 09-04-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'adscriuen els funcionaris docents del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques vinculats a les ensenyances superiors de Música i Dansa a les noves especialitats creades pel Reial Decret 427/2013

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/09/pdf/2014_3028.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/09/pdf/2014_3040.pdf

Al DOCV num. 7252  de 10-04-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs escolar 2014-2015 aplicaran l'Orde de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix l'organització, estructura i funcionament d'un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/10/pdf/2014_3125.pdf

Al DOCV num. 7253  de 11-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2014-2015, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/11/pdf/2014_3196.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2014-2015, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalita

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/11/pdf/2014_3198.pdf

Al DOCV num. 7255  de 15-04-2014 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regularitzen els imports dels bons infantils no justificats del període de setembre a desembre del curs escolar 2013-2014 concedits per Resolució de 17 d'octubre de 2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/15/pdf/2014_3230.pdf

No hay comentarios: