25 de febrero de 2014

Resolucions DOCV 25-02-2014

Al DOCV num. 7221  de 25-02-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es deixa sense efectes l'adscripció, per a l'escolarització de l'alumnat, de centres privats amb ensenyances concertades d'Educació Primària a centres privats amb ensenyances concertades d'Educació Secundària Obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/25/pdf/2014_1576.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es modifiquen les resolucions de 8 de març de 2002, 25 de febrer de 2003, 29 d'abril de 2003, 9 març de 2004, 22 de març de 2005, 27 d'abril de 2005, 11 de març de 2008, 21 de febrer de 2011, i 29 de febrer de 2012, per les quals s'adscriuen centres que impartixen ensenyances d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària als efectes de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/25/pdf/2014_1587.pdf

21 de febrero de 2014

DOCV 14/19 i 20-02-2014

Al DOCV num. 7214  de 14-02-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 10/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres públics d'Educació Secundària del projecte experimental de reforç educatiu extraordinari per a la millora de l'èxit escolar Pla Èxit II en el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/14/pdf/2014_1255.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2014, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es designen els membres de la mesa de directores i directors dels centres educatius de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/14/pdf/2014_1259.pdf

Al DOCV num. 7217  de 19-02-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

DECRET 30/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual es regula la declaració de Compromís Família-Tutor entre les famílies o representants legals de l'alumnat i els centres educatius de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/19/pdf/2014_1398.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 10/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres públics d'Educació Secundària del projecte experimental de reforç educatiu extraordinari per a la millora de l'èxit escolar Pla Èxit II, en el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/19/pdf/2014_1415.pdf

Al DOCV num. 7218  de 20-02-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2014, de la Direcció General Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per Resolució de 25 de novembre de 2013, corresponents al curs 2012-2013. [2014/1449]

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/20/pdf/2014_1449.pdf

18 de febrero de 2014

DOCV 14 I 18-02-2014

Al DOCV num. 7214   de 14-02-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 10/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres públics d'Educació Secundària del projecte experimental de reforç educatiu extraordinari per a la millora de l'èxit escolar Pla Èxit II en el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/14/pdf/2014_1255.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2014, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es designen els membres de la mesa de directores i directors dels centres educatius de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/14/pdf/2014_1259.pdfAl DOCV num.7216   de 18-02-2014 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el catàleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial de titularitat de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/18/pdf/2014_1375.pdf

4 de febrero de 2014

Resolucions DOCV 3-02-2014

Al DOCV num. 7205  de 03-02-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen a les titulacions oficials de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, i a les formacions esportives de nivell I i de nivell III

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/03/pdf/2014_858.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els Premis Extraordinaris d'ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/03/pdf/2014_795.pdf