21 de febrero de 2014

DOCV 14/19 i 20-02-2014

Al DOCV num. 7214  de 14-02-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ORDE 10/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres públics d'Educació Secundària del projecte experimental de reforç educatiu extraordinari per a la millora de l'èxit escolar Pla Èxit II en el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/14/pdf/2014_1255.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2014, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es designen els membres de la mesa de directores i directors dels centres educatius de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/14/pdf/2014_1259.pdf

Al DOCV num. 7217  de 19-02-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

DECRET 30/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual es regula la declaració de Compromís Família-Tutor entre les famílies o representants legals de l'alumnat i els centres educatius de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/19/pdf/2014_1398.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 10/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els procediments per a l'autorització als centres públics d'Educació Secundària del projecte experimental de reforç educatiu extraordinari per a la millora de l'èxit escolar Pla Èxit II, en el curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/19/pdf/2014_1415.pdf

Al DOCV num. 7218  de 20-02-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2014, de la Direcció General Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional, convocats per Resolució de 25 de novembre de 2013, corresponents al curs 2012-2013. [2014/1449]

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/20/pdf/2014_1449.pdf

No hay comentarios: