25 de marzo de 2014

Resolucions DOCV 24/25-03-2014

Al DOCV num. 7239  de 24-03-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 20 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/24/pdf/2014_2394.pdf


Al DOCV num. 7240  de 25-03-2014 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 de març de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional.


http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/25/pdf/2014_2474.pdf

21 de marzo de 2014

Resolucions DOCV 10/11-03-2014

Al DOCV num. 7230  de 10-03-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2013-2014 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/10/pdf/2014_2000.pdf

Al DOCV num. 7231  de 11-03-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2014, del director general de l'Esport, per la qual convoca el Programa de Formació Permanent 2014 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/11/pdf/2014_1768.pdf

Resolucions DOCV 27-02-2014 a 04-03-2014

Al DOCV num.  7226 de 04-03-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es concedixen els premis professionals de Música i de Dansa de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana corresponents al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/04/pdf/2014_1704.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de 18 anys d'edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/04/pdf/2014_1742.pdf

Al DOCV num.  7225 de 03-03-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de cicle inicial i cicle final de grau mitjà de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/03/pdf/2014_1753.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per al curs intensiu d'ensenyances esportives de grau superior en l'especialitat de Futbol en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/03/pdf/2014_1756.pdf


DOCV n. 7224 de fecha 28-02-2014

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2014, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà i grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/28/pdf/2014_1729.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2014, de la directora territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà i grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/28/pdf/2014_1730.pdf


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2014, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional de grau mitjà i grau superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/28/pdf/2014_1731.pdfAl DOCV num.  7223 de 27-02-2014 es recull les següents resolucions:


    Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de juliol de 2013, de la Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual s'establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l'ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/27/pdf/2014_1705.pdf

Resolucions DOCV 12-03-2014

Al DOCV num. 7232  de 12-03-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2014, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es determinen els nous centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2014-2015 passaran a formar part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana i els centres que han quedat exclosos.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/12/pdf/2014_1945.pdf