21 de marzo de 2014

Resolucions DOCV 10/11-03-2014

Al DOCV num. 7230  de 10-03-2014 es recull les següents resolucions:

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de juliol de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2013-2014 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/10/pdf/2014_2000.pdf

Al DOCV num. 7231  de 11-03-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2014, del director general de l'Esport, per la qual convoca el Programa de Formació Permanent 2014 de l'Escola de l'Esport de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/11/pdf/2014_1768.pdf

No hay comentarios: