29 de septiembre de 2011

Resolucions DOCV 29-09-2011

Al DOCV num. 6619  de 29-09-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució del 5 de setembre, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual es convoca la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XII Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/29/pdf/2011_9863.pdf

28 de septiembre de 2011

Resolucions DOCV

A l'atenció del Cap d'Estudis amb el preg que li done la publicitat adient entre el professorat del Centre.

Al DOCV num. 6615  de 23-09-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de juliol de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza un programa experimental i d'innovació educativa per a la posada en funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt durant el curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/23/pdf/2011_9658.pdf

Al DOCV num. 6616   de 26-09-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per al curs acadèmic 2011-201, prevista en l'orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/26/pdf/2011_9687.pdf

 

22 de septiembre de 2011

Disposicions DOCV 22-09-2011

Al DOCV num.  6614 de 22-09-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per la Resolució de 10 de març de 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/22/pdf/2011_9626.pdf
 

21 de septiembre de 2011

Disposicions DOCV 21-09-2011

Al DOCV num. 6613  de 21-09-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del cos de mestres als aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Resolució de 10 de març de 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/21/pdf/2011_9625.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2011-2012 formaran part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/21/pdf/2011_9595.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca a la Comunitat Valenciana, la fase de conservatori professional i la fase autonòmica dels premis professionals, per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals de les ensenyances de Música i Dansa en el curs acadèmic 2010-2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/21/pdf/2011_9529.pdf

15 de septiembre de 2011

Resolucions DOCV 15-09-2011

Al DOCV num. 6609  de 15-09-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2011, del subsecretari de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de mestres, en el procediment selectiu convocat per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per a l'adquisició de noves especialitats

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/15/pdf/2011_9426.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2011, del subsecretari de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de professors d'Ensenyança Secundària, en el procediment selectiu convocat per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per a l'adquisició de noves especialitats.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/15/pdf/2011_9427.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juliol de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la que es resol la convocatòria ordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, així com els programes PROA i PASE, per al curs 2011-2012. [2011/9404]

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/15/pdf/2011_9404.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual es convoca la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XII Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2011. [2011/9429]

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/15/pdf/2011_9429.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2011, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'amplia el termini màxim per a la resolució i notificació de la convocatòria feta basant-se en l'Orde 3/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/15/pdf/2011_9413.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2011, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'amplia el termini màxim per a la resolució i notificació de la convocatòria feta basant-se en l'Orde 2/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/15/pdf/2011_9417.pdf

14 de septiembre de 2011

Número de setembre de Cuadernos de pedagogía

Fent clic a l'enllaç tindreu l'índex del n. 415 de la revista "Cuadernos de pedagogía", que podeu consultar a la bibliotecahttp://www.cuadernosdepedagogia.com/

13 de septiembre de 2011

Horari de Biblioteca setembre-octubre 2011

L'horari de la biblioteca del 15 de setembre fins al 14 d'octubre de 2011 serà:

a).-Per a consulta en sala i prèstec

-De dilluns a dijous: de 8'30 a 14'30 hores pel mati i
de 15'30 a 19'30 hores de vesprada

-Divendres: de 8'30 a 14 hores


b).-A més per assessorament i informació bibliogràfica i documental:


-Dimecres i dijous: de 8'30 a 14'30 hores pel mati i
de 15'30 fins a 20'30 hores de vesprada

Resolucions DOCV 13-09-2011

Al DOCV num. 6607 de 13-09-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 117 /2011, de 9 de setembre, del Consell, pel qual establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents als títols de Tècnic Superior en Ceràmica Artística, en Modelisme i Matriceria Ceràmica i en Recobriments Ceràmics, i els títols de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Terrisseria i en Decoració Ceràmica, que pertanyen a la família professional artística de la Ceràmica Artística, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/13/pdf/2011_9341.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors d'Educació als aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/13/pdf/2011_9347.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors d'Educació als aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Resolució de 21 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/13/pdf/2011_9348.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació de Formació Professional, denominat Studio, a València.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/13/pdf/2011_9283.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l'autorització per canvi en el cicle, etapa o nivell educatiu per a la que va ser autoritzat, conforme a l'article 13.2 del Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyances de règim general no universitàries, modificat pel Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, al centre docent privat d'Educació Infantil i Primària Larrodé II de Catarroja

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/13/pdf/2011_9284.pdf

7 de septiembre de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6603 de 07-09-2011 es recull les següents resolucions:

Universitat Cardenal Herrera - CEU

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2011, de la Universitat Cardenal Herrera-CEU, per la qual es publica el pla d'estudis de Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/07/pdf/2011_9159.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil Municipal denominada Fuente del Jarro, de Paterna, per ampliació del nombre d'unitats autoritzades

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/07/pdf/2011_9182.pdf

6 de septiembre de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6602 de 06-09-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 108/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Barreteria

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/06/pdf/2011_9165.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació


DECRET 109/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es desplega el currículum de les especialitats de Baix Elèctric i Guitarra Elèctrica establides en el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/06/pdf/2011_9167.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació


RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza un programa experimental i d'innovació educativa per a la posada en funcionament de l'Aula Didàctica de Cultura Clàssica a Sagunt durant el curs 2011-2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/06/pdf/2011_9134.pdf