13 de septiembre de 2011

Resolucions DOCV 13-09-2011

Al DOCV num. 6607 de 13-09-2011 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 117 /2011, de 9 de setembre, del Consell, pel qual establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny corresponents als títols de Tècnic Superior en Ceràmica Artística, en Modelisme i Matriceria Ceràmica i en Recobriments Ceràmics, i els títols de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Terrisseria i en Decoració Ceràmica, que pertanyen a la família professional artística de la Ceràmica Artística, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/13/pdf/2011_9341.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors d'Educació als aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Orde de 24 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/13/pdf/2011_9347.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors d'Educació als aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Resolució de 21 de juny de 2010, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/13/pdf/2011_9348.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació de Formació Professional, denominat Studio, a València.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/13/pdf/2011_9283.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica l'autorització per canvi en el cicle, etapa o nivell educatiu per a la que va ser autoritzat, conforme a l'article 13.2 del Reial Decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyances de règim general no universitàries, modificat pel Reial Decret 131/2010, de 12 de febrer, al centre docent privat d'Educació Infantil i Primària Larrodé II de Catarroja

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/13/pdf/2011_9284.pdf

No hay comentarios: