28 de septiembre de 2011

Resolucions DOCV

A l'atenció del Cap d'Estudis amb el preg que li done la publicitat adient entre el professorat del Centre.

Al DOCV num. 6615  de 23-09-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de juliol de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza un programa experimental i d'innovació educativa per a la posada en funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt durant el curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/23/pdf/2011_9658.pdf

Al DOCV num. 6616   de 26-09-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per al curs acadèmic 2011-201, prevista en l'orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial en la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/26/pdf/2011_9687.pdf

 

No hay comentarios: