15 de septiembre de 2011

Resolucions DOCV 15-09-2011

Al DOCV num. 6609  de 15-09-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2011, del subsecretari de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de mestres, en el procediment selectiu convocat per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per a l'adquisició de noves especialitats

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/15/pdf/2011_9426.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2011, del subsecretari de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos de professors d'Ensenyança Secundària, en el procediment selectiu convocat per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per a l'adquisició de noves especialitats.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/15/pdf/2011_9427.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 20 de juliol de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la que es resol la convocatòria ordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, així com els programes PROA i PASE, per al curs 2011-2012. [2011/9404]

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/15/pdf/2011_9404.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual es convoca la fase de centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XII Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2011. [2011/9429]

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/15/pdf/2011_9429.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2011, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'amplia el termini màxim per a la resolució i notificació de la convocatòria feta basant-se en l'Orde 3/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat dirigides a l'obtenció de titulacions acadèmiques i titulacions de les ensenyances de règim especial.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/15/pdf/2011_9413.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2011, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'amplia el termini màxim per a la resolució i notificació de la convocatòria feta basant-se en l'Orde 2/2011, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'oferixen ajudes econòmiques individuals per a activitats de formació permanent del professorat.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/15/pdf/2011_9417.pdf

No hay comentarios: