21 de septiembre de 2011

Disposicions DOCV 21-09-2011

Al DOCV num. 6613  de 21-09-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del cos de mestres als aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Resolució de 10 de març de 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/21/pdf/2011_9625.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es determinen els centres docents de la Comunitat Valenciana que en el curs 2011-2012 formaran part de la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/21/pdf/2011_9595.pdf


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca a la Comunitat Valenciana, la fase de conservatori professional i la fase autonòmica dels premis professionals, per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals de les ensenyances de Música i Dansa en el curs acadèmic 2010-2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/21/pdf/2011_9529.pdf

No hay comentarios: