31 de mayo de 2012

Resolució DOCV 31-05-2012

Al DOCV num. 6786  de 31-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza l'Escola de l'Esport de la Generalitat a impartir el bloc comú de les activitats de formació esportiva a les quals es referix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/31/pdf/2012_5261.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 17/2012, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i els centres d'educació infantil de primer cicle per al curs escolar 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/31/pdf/2012_5329.pdf

30 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 30-05-2012

Al DOCV num. 6785  de 30-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 22/2012, de 23 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2011-2012.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/30/pdf/2012_5256.pdf

29 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 29-05-2012

Al DOCV num.  6784 de 29-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'inclouen determinades adscripcions omeses en la Resolució de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a l'efecte d'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/29/pdf/2012_5071.pdf

28 de mayo de 2012

Resolucions BOE 28-05-2012

Al BOE num. 127  de 28-05-2012 es recull les següents resolucions:

Ayudas

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/28/pdfs/BOE-A-2012-7031.pdf

25 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 25-05-2012

Al DOCV num.  6782 de 25-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de maig de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/25/pdf/2012_5121.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifiquen les plantilles de diversos centres d'Educació Secundària del cos de mestres al cos de professors d'ensenyança secundària


http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/25/pdf/2012_4989.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 21/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres docents no universitaris que pertanyen a la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/25/pdf/2012_5084.pdf

24 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 24-05-2012

Al DOCV num. 6781  de 24-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/24/pdf/2012_4944.pdf

22 de mayo de 2012

Resolucions BOE 22-05-2012

Al BOE num. 122  de 22-02-2012 es recull les següents resolucions:

Premios

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del XXV Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2012.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/22/pdfs/BOE-A-2012-6768.pdf

Resolucions DOCV 22-05-2012

Al DOCV num.  6779 de 22-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 19/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula l'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu, en els centres docents no universitaris públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_4912.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 20/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes per al desenrotllament i la realització de programes de qualificació professional inicial per al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_5009.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2012, de la directora territorial d'Educació, Formació i Treball de Castelló, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de qualificació professional inicial per al curs 2012-2013
  
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_4986.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball d'Alacant, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de qualificació professional inicial per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_4987.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball de València, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de qualificació professional inicial per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_4988.pdf

21 de mayo de 2012

Disposicions DOCV 21-05-2012

Al DOCV num.  6778 de 21-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 73/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es determinen les condicions d'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu no universitari a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/21/pdf/2012_4928.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional Inicial, convocades per l'Orde 17/2011, de 22 de març

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/21/pdf/2012_4923.pdf

18 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 18-05-2012

Al DOCV num.  6777 de 18-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de maig de 2012, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, de correcció d'errors i de modificació de la Resolució de 12 de març de 2012, d'aprovació de la realització de l'avaluació diagnòstica en l'ensenyança bàsica, durant el curs 2011-2012, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, així com el seu procés d'aplicació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/18/pdf/2012_4861.pdf

17 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 17-05-2012

Al DOCV num.  6776 de 17-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 17/2012, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle per al curs escolar 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/17/pdf/2012_4736.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de les ensenyances professionals d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2012-2013 i es dicten instruccions per a la seua realització

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/17/pdf/2012_4717.pdf

16 de mayo de 2012

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Cuadernos de pedagogía. Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.


http://www.cuadernosdepedagogia.com/ver_pdf.asp?idArt=15417

Resolució DOCV 16-05-2012

Al DOCV num.  6775 de 16-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2012, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Generalitat, la Universitat d'Alacant i la Fiscalia Provincial d'Alacant per a la posada en marxa d'un programa de mediació en matèria d'intervenció socioeducativa i execució de mesures de medi obert amb menors infractors.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/16/pdf/2012_4683.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2012, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, de correcció d'errors i de modificació de la Resolució de 12 de març de 2012, d'aprovació de la realització de l'avaluació diagnòstica en l'ensenyança bàsica, durant el curs 2011-2012, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, així com el seu procés d'aplicació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/16/pdf/2012_4755.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2012, de la direcció del l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i es convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/16/pdf/2012_4718.pdf

15 de mayo de 2012

Resolucions BOE 15-05-2012

Al BOE num. 116  de 15-05-2012 es recull les següents resolucions:

Ayudas

Resolución de 30 de marzo de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que se publican las ayudas concedidas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del programa de acción comunitario "La juventud en acción".


http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6424.pdf

Resolucions DOCV 15-05-2012

Al DOCV num.  6774 de 15-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2012-2013 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/15/pdf/2012_4598.pdf

11 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 11-05-2012

Al DOCV num. 6772  de 11-05-2012 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, d'ampliació del termini d'inscripció previst en la Resolució de 28 de març de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/11/pdf/2012_4642.pdf

10 de mayo de 2012

Resolucions BOE 10-05-2012

Al BOE num.  112 de 10-05-2012 es recull les següents resolucions:

Resolución de 27 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos de verano de 2012

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/10/pdfs/BOE-A-2012-6239.pdf

Resolucions DOCV 10-05-2012

Al DOCV num.  6771 de 10-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 16/2012, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els Premis Extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2010-2011

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/10/pdf/2012_4444.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2012, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria del programa experimental per a incrementar l'èxit escolar i reduir l'abandó escolar prematur a través de la posada en marxa de contractes programa subscrits entre els centres educatius i l'administració educativa

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/10/pdf/2012_4539.pdf

Consell Valencià de l'Esport

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2012, del vicepresident del Consell Valencià de l'Esport, per la qual es convoca el Programa Lliure d'estiu dins de la campanya d'activitats nàutiques de la Generalitat «A la mar 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/10/pdf/2012_4521.pdf

9 de mayo de 2012

Resolucions BOE 09-05-2012

Premios

Resolución de 12 de abril de 2012, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los Premios Injuve para la Creación Joven, en el año 2012

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/09/pdfs/BOE-A-2012-6210.pdf

Resolucions DOCV 09-05-2012

Al DOCV num. 6770  de 09-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ 2 de maig de 2012, de la Subdirecció General del Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca un procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica dels nivells educatius d'infantil i primària que presta servicis en els centres docents públics dependents de la Conselleria

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/09/pdf/2012_4378.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/09/pdf/2012_4288.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà de Futbol i de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/09/pdf/2012_4324.pdf

7 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 07-05-2012

Al DOCV num. 6768  de 07-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de 15 de novembre del 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4337.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació Formació i Ocupació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2012-2013, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4330.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 15/2012, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs públic d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4306.pdf

4 de mayo de 2012

Revistes


La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista  Guix   . Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.


http://www.grao.com/revistas/guix/384-la-implicacio-de-la-familia-en-lacute-educacio-de-lacute-escola

Resolucions BOE 04-05-2012

Al BOE num. 107  de 04-05-2012 es recull les següents resolucions:

Ayudas

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la participación en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas Científicas" durante el curso 2012/2013.


http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5964.pdf

Resolucions DOCV 04-05-2012

Al DOCV num. 6767  de 04-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2012-2013, per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/04/pdf/2012_4329.pdf

Consell Valencià de l'Esport

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2012, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, vicepresident del Consell Valencià de l'Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a la resolució de convocatòria de subvencions a centres educatius d'Educació Primaria i Educació Secundaria Obligatòria, mantinguts ambs fons públics, destinades a la realització de proyectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu durante el curs escolar 2011-2012 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/04/pdf/2012_4184.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establixen les seus de realització per al curs 2010-2011 de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/04/pdf/2012_4095.pdf

3 de mayo de 2012

Revistes

La biblioteca-centre de documentació té a l’abast l’últim número de la revista Aula    . Fent clic a l’enllaç podeu consultar l’índex.

http://www.grao.com/revistas/aula/211-pedagogia-sistemica

Resolucions DOCV 03-05-2012

Al DOCV num. 6766  de 03-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Justícia i Benestar Social

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2012, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es dóna publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades per mitjà de l'Orde 13/2011, de 21 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats complementàries i extraescolars que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral, realitzades durant l'any 2012, per alumnes dels centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària, sostinguts amb fons públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/03/pdf/2012_4115.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/03/pdf/2012_4206.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2012, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establixen les comissions avaluadores per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat, del curs acadèmic 2011-2012, de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/03/pdf/2012_4120.pdf

2 de mayo de 2012

Resolució DOCV 02-05-2012

Al DOCV num. 6765  de 02-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es determina el crèdit que ha de finançar les ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de l'alumnat dels centres d'educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l'exercici econòmic 2012

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/02/pdf/2012_4074.pdf