29 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 29-05-2012

Al DOCV num.  6784 de 29-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'inclouen determinades adscripcions omeses en la Resolució de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a l'efecte d'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/29/pdf/2012_5071.pdf

No hay comentarios: