15 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 15-05-2012

Al DOCV num.  6774 de 15-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2012-2013 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/15/pdf/2012_4598.pdf

No hay comentarios: