31 de mayo de 2012

Resolució DOCV 31-05-2012

Al DOCV num. 6786  de 31-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza l'Escola de l'Esport de la Generalitat a impartir el bloc comú de les activitats de formació esportiva a les quals es referix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/31/pdf/2012_5261.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 17/2012, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en les escoles i els centres d'educació infantil de primer cicle per al curs escolar 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/31/pdf/2012_5329.pdf

No hay comentarios: