4 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 04-05-2012

Al DOCV num. 6767  de 04-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 d'abril de 2012, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2012-2013, per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària, professors tècnics de formació professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a catedràtics i professors d'ensenyança secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/04/pdf/2012_4329.pdf

Consell Valencià de l'Esport

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2012, del secretari autonòmic de Cultura i Esport, vicepresident del Consell Valencià de l'Esport, per la qual es publiquen les subvencions concedides en base a la resolució de convocatòria de subvencions a centres educatius d'Educació Primaria i Educació Secundaria Obligatòria, mantinguts ambs fons públics, destinades a la realització de proyectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport fora de l'horari lectiu durante el curs escolar 2011-2012 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/04/pdf/2012_4184.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2011, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establixen les seus de realització per al curs 2010-2011 de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/04/pdf/2012_4095.pdf

No hay comentarios: