16 de mayo de 2012

Resolució DOCV 16-05-2012

Al DOCV num.  6775 de 16-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Presidència

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2012, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb les Corts, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Generalitat, la Universitat d'Alacant i la Fiscalia Provincial d'Alacant per a la posada en marxa d'un programa de mediació en matèria d'intervenció socioeducativa i execució de mesures de medi obert amb menors infractors.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/16/pdf/2012_4683.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2012, de la directora general d'Educació i Qualitat Educativa, de correcció d'errors i de modificació de la Resolució de 12 de març de 2012, d'aprovació de la realització de l'avaluació diagnòstica en l'ensenyança bàsica, durant el curs 2011-2012, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, així com el seu procés d'aplicació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/16/pdf/2012_4755.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2012, de la direcció del l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions i es convoca la prova d'accés a les ensenyances artístiques superiors

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/16/pdf/2012_4718.pdf

No hay comentarios: