22 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 22-05-2012

Al DOCV num.  6779 de 22-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 19/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula l'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu, en els centres docents no universitaris públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_4912.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 20/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes per al desenrotllament i la realització de programes de qualificació professional inicial per al curs 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_5009.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2012, de la directora territorial d'Educació, Formació i Treball de Castelló, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de qualificació professional inicial per al curs 2012-2013
  
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_4986.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball d'Alacant, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de qualificació professional inicial per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_4987.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball de València, per la qual es modifica el calendari d'admissió de l'alumnat als programes de qualificació professional inicial per al curs 2012-2013

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_4988.pdf

No hay comentarios: