9 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 09-05-2012

Al DOCV num. 6770  de 09-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ 2 de maig de 2012, de la Subdirecció General del Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca un procediment de provisió de llocs per a professorat de Religió Catòlica dels nivells educatius d'infantil i primària que presta servicis en els centres docents públics dependents de la Conselleria

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/09/pdf/2012_4378.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es procedix a la substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/09/pdf/2012_4288.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà de Futbol i de Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2012-2013.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/09/pdf/2012_4324.pdf

No hay comentarios: