25 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 25-05-2012

Al DOCV num.  6782 de 25-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de maig de 2012, del subdirector general de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'aprova l'expedient del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/25/pdf/2012_5121.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifiquen les plantilles de diversos centres d'Educació Secundària del cos de mestres al cos de professors d'ensenyança secundària


http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/25/pdf/2012_4989.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 21/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres docents no universitaris que pertanyen a la Xarxa de Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/25/pdf/2012_5084.pdf

No hay comentarios: