7 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 07-05-2012

Al DOCV num. 6768  de 07-04-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del procediment de provisió de places dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana convocat per Resolució de 15 de novembre del 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4337.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació Formació i Ocupació, per la qual es determina el nombre de places i es fa pública la relació de vacants definitives, que poden estar ocupades amb caràcter definitiu per funcionaris docents per al curs 2012-2013, que s'han de proveir en els centres públics pel procediment de provisió de places en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, i catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució de 15 de novembre de 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4330.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

ORDE 15/2012, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca concurs públic d'ajudes per a la realització d'activitats complementàries per a l'alumnat escolaritzat en centres d'Educació Especial o en unitats d'Educació Especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/07/pdf/2012_4306.pdf

No hay comentarios: