3 de mayo de 2012

Resolucions DOCV 03-05-2012

Al DOCV num. 6766  de 03-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria de Justícia i Benestar Social

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2012, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es dóna publicitat als crèdits que han de finançar les ajudes convocades per mitjà de l'Orde 13/2011, de 21 de desembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a finançar activitats complementàries i extraescolars que tinguen com a fi la conciliació de la vida familiar i laboral, realitzades durant l'any 2012, per alumnes dels centres educatius d'Educació Infantil i Educació Primària, sostinguts amb fons públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/03/pdf/2012_4115.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/03/pdf/2012_4206.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2012, del director general d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'establixen les comissions avaluadores per a la realització de la prova de certificació de nivell bàsic, de nivell intermedi i de nivell avançat, del curs acadèmic 2011-2012, de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/03/pdf/2012_4120.pdf

No hay comentarios: