21 de mayo de 2012

Disposicions DOCV 21-05-2012

Al DOCV num.  6778 de 21-05-2012 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

DECRET 73/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es determinen les condicions d'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l'àmbit educatiu no universitari a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/21/pdf/2012_4928.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2012, de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional Inicial, convocades per l'Orde 17/2011, de 22 de març

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/21/pdf/2012_4923.pdf

No hay comentarios: