29 de abril de 2014

Resolucions DOCV 17/29-04-2014

Al DOCV num. 7257  de 17-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment la Resolució de 14 de febrer de 2014, que modifica el catàleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalita

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/17/pdf/2014_3528.pdf

Al DOCV num. 7260  de 24-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/24/pdf/2014_3543.pdf


Al DOCV num. 7261  de 25-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

    RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2014, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les Corts, per la qual es disposa la publicació de l'addenda per la qual es prorroga el conveni de col·laboració subscrit el 16 de desembre de 2011 entre el Ministeri d'Educació i la Generalitat per al finançament de places públiques del primer cicle d'Educació Infantil en el marc del Pla Educa3 l'any 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/25/pdf/2014_3723.pdf

Al DOCV num. 7263  de 29-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 25/2014, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per mitjà de la qual es publica la línia pressupostària per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, convocats per l'Orde 56/2013, de 6 de juny de 2013, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació (DOCV 7042, 10.06.2013)

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/29/pdf/2014_3649.pdf

No hay comentarios: