8 de abril de 2014

Resolucions DOCV 02/04-04-2014

Al DOCV num.  7246  de 02-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de març de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual se substituïxen membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/02/pdf/2014_2726.pdf

Al DOCV num.  7247  de 03-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 19/2014, de 26 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes a centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics destinades a la realització de projectes esportius de centre que promoguen l'activitat física i l'esport durant el curs escolar 2013-2014 i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre, i s'aproven les bases per les quals es regiran

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/03/pdf/2014_2769.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en relació amb l'escolarització de l'alumnat els pares dels quals no conviuen per motius de separació, divorci o situació anàloga.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/03/pdf/2014_2838.pdf

Al DOCV num.  7248  de 04-04-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis per a funcionaris del cos de mestres, durant el curs 2014-2015 en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/04/pdf/2014_2955.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, de la Subdirecció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de servicis, durant el curs 2014-2015, per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, professors tècnics de Formació Professional i funcionaris docents que impartixen ensenyances de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat, i per a catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària en centres públics de formació de persones adultes dependents de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/04/pdf/2014_2956.pdf

No hay comentarios: