10 de marzo de 2015

Resolució DOCV 4/10-03-2015

Al DOCV num. 7482  de 10-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 12/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2098.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 13/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració i Finances.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2099.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 14/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Gestió Forestal i del Medi Natur

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2100.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 15/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Automatització i Robòtica Industrial

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2101.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 16/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Manteniment Electromecànic

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2102.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 17/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en So per a Audiovisuals i Espectacles

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2103.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 18/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2107.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 19/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Estètica Integral i Benestar

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/10/pdf/2015_2109.pdf


Al DOCV num. 7480  de 06-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procés d'accés als cossos de catedràtics d'Ensenyança Secundària i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Orde de 22 de desembre de 2009, de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/06/pdf/2015_1931.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres que impartixen ensenyances d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/06/pdf/2015_1988.pdf


Al DOCV num. 7478  de 04-03-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica no finançats amb fons públics

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/04/pdf/2015_1860.pdf

No hay comentarios: