18 de octubre de 2011

Resolucions DOCV

Al DOCV num. 6632  de 18-10-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2011, de la Direcció de Formació i Qualificació Professional, per la que s'adjudiquen noves ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels Programes de Qualificació Professional Inicial corresponents al curs 2011-2012, d'acord amb la convocatòria d'ajudes realitzada per Orde 17/2011, de la Conselleria d'Educació.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/18/pdf/2011_10436.pdf

Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d'assignació de recursos per al desenrotllament de programes de compensació educativa en centres públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, així com el programa PAE, per al curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/18/pdf/2011_10496.pdf

No hay comentarios: