21 de enero de 2014

Resolucions DOCV 17/20-01-2014

Al DOCV num.  7195 de 20-01-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

    RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servici de la Generalitat, per a l'any 2014

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/20/pdf/2014_300.pdf

Al DOCV num.  7194 de 17-01-2014 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/17/pdf/2014_331.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés de renovació de directors, convocat per la Resolució de 30 d'octubre de 2013 (DOCV 7144, 04.11.2013), per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director de centres docents públics, en l'àmbit de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/17/pdf/2014_309.pdf

No hay comentarios: