7 de enero de 2014

Resolucions DOCV 24/27-12-2013

Al DOCV num. 7181   de 27-12-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es publica la part dispositiva de la sentència número 137/2013, de 22 de març, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per la qual s'anul·la l'article 3.5 de l'Orde 19/2011, de 5 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/27/pdf/2013_12238.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'aprova la realització de l'avaluació de diagnòstic en els nivells d'ensenyança obligatòria, durant el curs 2013-2014, en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, es nomena els membres de la Comissió de Seguiment i Control i es donen instruccions per a l'elaboració de la prova.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/27/pdf/2013_12290.pdf

Al DOCV num. 7179 de 24-12-2013 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2013, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria del programa per al desenrotllament de projectes d'innovació per a la lluita contra el fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música en els centres d'Educació Infantil i Primària, instituts d'Educació Secundària i conservatoris elementals i professionals de Música i Dansa de titularitat de la Generalita

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/24/pdf/2013_11975.pdf

No hay comentarios: