18 de junio de 2013

Resolucions DOCV 17/18-06-2013

Al DOCV num. 7048  de 18-06-2013 es recull les següents resolucions:
Conselleria d'Educació, Cultura i EsportDECRET 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6399.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 14 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocats per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6262.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 14 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6263.pdfConselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 61/2013, de 14 de juny, per la qual es modifica l'Orde 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6404.pdf
Conselleria d'Educació, Cultura i EsportORDE 60/2013, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es creen i regulen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de les ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, i es convoquen els corresponents per a l'alumnat que ha finalitzat els estudis en el curs 2011-2012

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/18/pdf/2013_6405.pdf


Al DOCV num. 7047  de 17-06-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 10 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca un programa experimental per al foment de l'ús de llibres de text en dispositius electrònics denominats tauletes tàctils, en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant els cursos escolars 2013-2014 i 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/17/pdf/2013_6268.pdf

No hay comentarios: