14 de junio de 2013

Resolució DOCV

Al DOCV num. 7045  de 13-06-2013 es recull les següents resolucions:Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 31 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es desenrotllen els procediments d'accés, admissió i matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/13/pdf/2013_6161.pdfAl DOCV num. 7046  de 14-06-2013 es recull les següents resolucions:


Conselleria d'Educació, Cultura i EsportRESOLUCIÓ de 31 de maig de 2013, del director territorial d'Educació, Cultura i Esport de València, per la qual es resol, pel sistema de lliure designació, la provisió de llocs de directors de centres integrats públics de Formació Professional que depenen d'esta direcció territorial.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/14/pdf/2013_6192.pdf

No hay comentarios: