7 de junio de 2013

Resolucions DOCV

Al DOCV num. 7041  de 07-06-2013 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per l'Orde 30/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/07/pdf/2013_5936.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2013, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional, convocats per l'Orde 31/2013, de 26 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/07/pdf/2013_5937.pdf


Al DOCV num. 7040  de 06-06-2013 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, d'addició de l'annex I A a la Resolució de 26 de març de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/06/pdf/2013_5913.pdf

    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, a proposta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, de Mercadona, SA, i el seu Comité d'Empresa, l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de la família professional d'Instal·lació i Manteniment.


http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/06/pdf/2013_5878.pdf


Al DOCV num. 7039  de 05-06-2013 es recull les següents resolucions:


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en diferents famílies i àrees professionals

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/05/pdf/2013_5882.pdf


    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix la forma de calcular la nota mitjana dels alumnes que han accedit amb el títol de Tècnic de Formació Professional per a cursar el Batxillerat sense modalitat

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/05/pdf/2013_5853.pdf

No hay comentarios: