10 de febrero de 2015

Resolució DOCV 4/10-02-2015

Al DOCV num. 7460  de 06-02-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/06/pdf/2015_962.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2015, de la directora general d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'autoritza la renovació de les entitats vinculades al Centre Específic d'Educació a Distància

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/06/pdf/2015_899.pdf


Al DOCV num. 7459  de 05-02-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/05/pdf/2015_898.pdf

Al DOCV num. 7458  de 04-02-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter específic i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació, per a cursar les ensenyances esportives de cicle inicial i cicle final de grau mitjà de Futbol i Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/04/pdf/2015_827.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per als cursos intensius d'ensenyances esportives de grau superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala en el Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste durant el curs acadèmic 2014-2015

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/04/pdf/2015_830.pdf    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de gener de 2015, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de díhuit anys d'edat puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, a la Comunitat Valenciana

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/04/pdf/2015_897.pdf

No hay comentarios: