21 de abril de 2015

Resolucions DOCV 15/21-04-2015

Al DOCV num. 7507  de 17-04-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    ORDE 43/2015, de 9 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/17/pdf/2015_3267.pdf

Al DOCV num. 7506  de 16-04-2015 es recull les següents resolucions:    Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

    RESOLUCIÓ de 7 d'abril de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris d'ensenyances artístiques professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, convocats per Resolució de 9 de desembre de 2014, corresponents al curs 2013-2014

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/16/pdf/2015_3217.pdf

No hay comentarios: